2 Ιουνίου 2012

Πεντάμηνα-ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ: Αρχίζει την Πέμπτη 7 Ιουνίου η αποδοχή θέσεως.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/6/2012 

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 αναρτώνται οι πίνακες αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης Κ.Ο.Χ. 2101/01/2012 της AMKE "Επι-μένουμε Δράμα".

 Οι προθεσμίες για την αποδοχή των θέσεων και την υποβολή των ενστάσεων αρχίζουν από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων, 
δηλαδή από την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012.

Οι ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, κατατίθενται η αποστέλλονται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός 10 ημερών να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας. Με την ανάρτηση των πινάκων θα αναρτηθούν έντυπα – υποδείγματα ενστάσεων και αποδοχής θέσεων.