6 Απριλίου 2013

Πετρούσα: Προκήρυξη 4 Θέσεων Εργασία του Δήμου Προσοτσάνης (5.4.2013)Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 αναρτήθηκε στο site του Δήμου Προσοτσάνης :

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.


Η Προκήρυξη: