20 Δεκεμβρίου 2012

Πεντάμηνα, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα: Την Παραμονή Χριστουγέννων, Δευτέρα 24.12 η Εξόφληση Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 θα παραλάβουμε την επιταγή από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 Τη Δευτέρα το πρωί η επιταγή κατατίθεται στην Τράπεζα και ξεπερνώντας το πρόβλημα του valeur άμεσα ξεκινά η μεταφορά ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό τη Δευτέρα 24/12/2012 θα μεταφερθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η εξόφληση του Οκτωβρίου. 
Παράλληλα θα τροφοδοτηθούν τα  ΑΤΜ της Τράπεζας σε Δράμα, Άγιο Αθανάσιο και Προσοτσάνη ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης για αυτούς που δεν θα προλάβουν την Τράπεζα την παραμονή των Χριστουγέννων.
Την Πέμπτη 27/12/2012 θα μεταφερθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η εξόφληση του Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 28/12/2012 έναντι 350 Ευρώ για το μήνα Νοέμβριο. Θα τροφοδοτηθούν επίσης τα ΑΤΜ για αυτόματη ανάληψη και εκτός ωραρίου εργασίας της Τράπεζας.
Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους με την είσπραξη από το Υπουργείο της αποπληρωμής μετά την έκθεση ολοκλήρωσης  του προγράμματος.