21 Δεκεμβρίου 2012

Φορολογία 2013: Τι θα γίνει με τις αποδείξεις; Απαντήσεις


Το μέτρο των αποδείξεων διατηρείται.

Ωστόσο μειώνεται το ανώτατο ποσό που απαιτεί η εφορία για αποδείξεις
αλλά ταυτόχρονα κάνει ακόμη πιο αυστηρή την φοροποινή για όσους δεν συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις... 

To Capital.gr παρουσιάζει τη νέα μορφή του μέτρου των αποδείξεων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών. Τα νέα χαρακτηριστικά του μέτρου πρόκειται να ορισθούν με τροποποιήσεις του φορολογικού νομοσχεδίου οι οποίες ενδέχεται να κατατεθούν ακόμη και σήμερα στη Βουλή.

Ειδικότερα το μέτρο των αποδείξεων στη νέα του μορφή που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2013 θα έχει ως εξής:

- όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις δαπανών αξίας τουλάχιστον ίσης με το 25% του πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματός τους. Να σημειωθεί ότι από την εφορία αναγνωρίζονται οι αποδείξεις που αφορούν σε κάθε είδους δαπάνη του φορολογούμενου, πλην αυτών για τις οποίες δίνεται ειδική φορέκπτωση (π.χ. ιατρικά έξοδα), αποτελούν τεκμήριο (π.χ. δίδακτρα, αγορά ΙΧ), αφορούν πάσης φύσεως εισιτήρια μεταφορών (π.χ. αστικά, αεροπορικά) και δαπάνες κοινής ωφέλειας και τηλεφωνίας.

- το ανώτατο ποσό των αποδείξεων που αναγνωρίζει η εφορία έχει ορισθεί στα 10.500 ευρώ και αντιστοιχεί στο 25% του εισοδήματος των 42.000 ευρώ. Πρόκειται γα το επίπεδο εισοδήματος στο οποίο μηδενίζεται η έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ που δίνεται στους μισθωτούς και συνταξιούχους με τη νέα μορφή της φορολογικής κλίμακας. Δεν δίνεται έκπτωση φόρου στους φορολογούμενους που θα συγκεντρώσουν περισσότερες από τις απαιτούμενες αποδείξεις.

- για την απαιτούμενη αξία αποδείξεων που δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που θα υπολογίζεται με συντελεστή 22% επί της αξίας αυτής. Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος έχει εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 7.500 ευρώ. Εάν συλλέξει για παράδειγμα 5.500 ευρώ σε αποδείξεις, θα «τιμωρηθεί» με πρόσθετο φόρο 440 ευρώ (22% των 2000 ευρώ).

- οι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν τις αποδείξεις στην εφορία αλλά τις διακρατούν για την περίπτωση που θα κληθούν για φορολογικό έλεγχο.

Με τις αλλαγές που επέρχονται μειώνεται ουσιαστικά το ανώτατο όριο των απαιτούμενων αποδείξεων (ήταν 15.000 ευρώ) αλλά αυξάνεται η “ποινή” για τη συγκέντρωση λιγότερων από τις απαιτούμενες αποδείξεις (22% αντί για 10% της αξίας των αποδείξεων που λείπουν). Μένει να δούμε τι θα ισχύσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς η επιστροφή φόρου 2.100 ευρώ χορηγείται μόνο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν το 25% του εισοδήματός τους σε αποδείξεις, από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος (π.χ. ενοίκια, ελευθέριο επάγγελμα).

Πηγή: Planet-Greece