6 Οκτωβρίου 2012

"Όλα τα γανώνω". Γανω(μα)τής: Μια παλιά τέχνη υπό εξαφάνιση


--Γανωματής!.. Μπακίρια γανώνω!.. Γανωματής!...
γανώνω = επαλείφω με ένα στρώμα κασσίτερου για προστασία τα μαγειρικά σκεύη.
Παλαιότερα οι γιαγιάδες μας τα μαγειρικά σκεύη π.χ. κατσαρόλες,

ταψιά, τηγάνια τενταρέδες και πολλά άλλα 
μεταλλικά εξαρτήματα της

κουζίνας τα δίνανε σε πλανώδιους τεχνίτες, συνήθως αθίγγανους-Ρομά, για να τα "γανώσουν".
Δηλαδή τα πολυ-χρησιμοποιημένα μαγειρικά σκεύη χρειαζόταν μια

επίστρωση από κασσίτερο για να προστατέψει.
 Ήταν όμως πέρα από την καλαισθητική και προστασία της υγείας.
Ο όρος "ξεγάνωτος ντενεκές" νομίζω  είναι σε όλους μας γνωστός. 

Την "σήμερον ημέρα" κάποιοι "ξε-γάνωτοι ντενεκέδες"   χρειάζονται γάνωμα.

Δέστε λοιπόν πως γανώνουν:
το αντέγραψα από το blog apolnarama.