4 Οκτωβρίου 2012

Πεντάμηνα, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα: 450 Eυρώ έναντι για τη μισθοδοσία του ΣεπτεμβρίουH AMKE «Επιμένουμε Δράμα» ανακοινώνει ότι, σήμερα Πέμπτη 4-10-2012, έγινε μερική αποπληρωμή των ωφελουμένων του προγράμματος. 

Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν 450€ στο λογαριασμό των δικαιούχων ως έναντι για τη μισθοδοσία του μηνός Σεπτεμβρίου. 

Η εξόφληση του υπολοίπου θα πραγματοποιηθεί μόλις εκταμιευθεί η δεύτερη δόση χρηματοδότησης του προγράμματος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.