22 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πετρούσα 19/9/2011 Αριθ.Πρωτ. 19077


Ταχ. Δ/νση : Πετρούσα 
Ταχ. Κώδικας : 66200 Προσοτσάνη
Πληροφορίες : Ιωάννης Κωστής 
Τηλέφωνο : 2522041201
FAX  : 2522042501
e-mail:
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ
1) Γιάντσιο Δημήτριο Αντ/δρο
2)  Βλάχο Κωνσταντίνο Τ.Σ
3)  Γιαννίκη Νικόλαο Τ.Σ
4)  Μαδεμλή Κωνσταντίνο Τ.Σ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, 
καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει 
την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011 
και ώρα 6,30 στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1)    Αίτημα Καυκά Αθανασίου του Κων/νου, για υδροδότηση του κτήματος του στη περιοχή Βανάστρανα, αριθ. τεμαχίου 7832.

2)    Επανεξέταση αιτήματος του Σιαμλίδη Γεωργίου για παραχώρηση τμήματος έκτασης 6.663 τ.μ από το αριθ. 8553α τεμάχιο αγροκτήματος Πετρούσας, για δημιουργία μονάδας λευκοσιδήρου.

3)      Σταβλικές εγκαταστάσεις κ. Κύρδιου Ηλία.

4)      Υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση του χώρου εκδηλώσεων Δ.Κ Πετρούσας

5)      Ψηφιακό κτηματολόγιο Δ.Κ Πετρούσας.
Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας

Αθανάσιος Μάττας