28 Νοεμβρίου 2010

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας. 29 Νοεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

1) Φατράλη Βασίλειο, Δήμαρχο Προοοτσάνης
2) Γιάντσιο Κων/νο Τ.Σ
3) Ουζούνη Γρηγόριο Τ.Σ
4) Κοντογεώργο Γεώργιο Τ.Σ
5) Γιαννίκη Νικόλαο Τ.Σ
6) Κύρτση Γεωργία Τ.Σ
7) Μαδεμλή Κωνσταντίνο Τ.Σ


Σας παρακαλούμε την
29η του μήνα Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7,00 μ.μ
να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου
η οποία θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και υποβολή προτάσεων πάνω στα εξής θέματα:

1) Παραχώρηση ή μη του υπ αριθ. 9048α τεμαχίου, έκτασης 4.000 τ.μ, στην Παπαθανασίου Ελένη του Γεωργίου, για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

.