7 Ιανουαρίου 2010

Η πρώτη συνεδρίαση του Νέου Τοπ.Συμβ. Πετρούσας

Στις 11 του μηνός Ιανουαρίου 2010 στις 6.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας με την νέα του σύνθεση. Τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση είναι:

1. Αγορά αγροτεμαχίων πλησίον των νέων Κοιμητηρίων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης.

2. Εκμίσθωση δημόσιας έκτασης (20.000 τ.μ.) για ανακύκλωση συσκευών.

Η συνεδρίαση είναι δημόσια και μπορούν να την παρακολουθήσουν οι συγχωριανοί.