7 Ιανουαρίου 2010

ΠΕΤΡΟΥΣΑ: ΜΠΑΜΠΙΝΤΕΝ 2010, Παραμονή, 07.01.2010