26 Οκτωβρίου 2018

Χρόνια Πολλά στις Δήμητρες και Δημήτρηδες!!!

Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες


Σήμερα γιορτάζουν:

Δημήτριος, 
Δημήτρης, 
Δημητρός, 
Δήμος, 
Μίμης, 
Τζίμης,
 Μήτσος,


Δήμητρα, 
Μιμή, 
Μιμίκα, 
Δημητρούλα, 
Δημητρία, 
Ντίμι,

Δημητράκης, 
Τζιμάκος, 
Μητσάκος, 
Μήτρος

Λεπτίνα, 
Λέπτινος

Λούππος,
 Λούππης

Γλύκων,

 Γλυκός