12 Ιανουαρίου 2016

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΕΥΝΗΣ (1924).
Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους:

Κωδικός αναγνώρισης: GRGSA-CSA_ADM044.S01.01.F000257

Τίτλος: "8/τάξιον Δημοτικόν Σχολείον Πλεύνης Δράμας"
Χρονολογίες: 1924
Επίπεδο περιγραφής: Φάκελος
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 4 σχέδια
ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Παρουσίαση περιεχομένου: Αρχιτέκτονας: Κ. Παναγιωτάκος.
ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Εντοπισμός πρωτοτύπων: Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ
Παρατηρήσεις: Η χρονολογική ένδειξη του φακέλου αφορά στη χρονολογία θεώρησης.
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:
  • Κ. Παναγιωτάκος - Αρχιτέκτονας