29 Νοεμβρίου 2013

Ὁ ὀμφαλὸς τῆς Γῆς..

Δελφοί - Δωδώνη - Δίον & Δελφοί - Ακρόπολη Αθηνών - Ολυμπία

Πηγή: Φιλονόη και φίλοι...
O Όμηρος στον “‘Ύμνο στον Απόλλωνα”, περιγράφει πως ο θεός Απόλλων ίδρυσε το ναό στους Δελφούς, αφού γύρισε σχεδόν όλη την Ελλάδα αναζητώντας ένα κατάλληλο μέρος.
Επέλεξε μια σπηλιά στους πρόποδες του βουνού Παρνασσός, το οποίο φύλαγε o δράκoς Πύθωνας και πάλεψε με τον Πύθωνα για να εγκαταστήσει εκεί το ναό του.
Οι πιστοί ερχόντουσαν στο ιερό -το λεγόμενο Πύθο- να συμβουλευτούν τον θεό του φωτός.
Ο Απόλλωνας, σύμφωνα με τον μύθο, αφού νίκησε πήρε τη μορφή ενός κοπαδιού δελφινιών και οδήγησε ένα χαμένο πλοίο από την Κρήτη στον Κορινθιακό κόλπο.

Οι ναύτες έκπληκτοι από το ρόλο που έπαιξαν αυτά τα επιβλητικά πλάσματα στη διάσωση τους, ορκίστηκαν να υπηρετούν το ναό του Απόλλωνα και το μετονόμασαν σε Δελφούς προς τιμή της μορφής που είχε πάρει.
 Γεωδαισία Δελφών (τριγωνισμοί)
Δελφοί – Δωδώνη – Δίον & Δελφοί – Ακρόπολη Αθηνών – Ολυμπία


Δελφοί - Αφαία (Αίγινα) - Ακρόπολη Αθηνών
Δελφοί – Αφαία (Αίγινα) – Ακρόπολη Αθηνών
Δελφοί - Ολυμπία - Ακρόπολη
Δελφοί – Ολυμπία – Ακρόπολη
ΔΕΛΦΟΙ
Ίση απόσταση απ’ το μαντείο των Δελφών έχουν:
  • Αθήνα – Ολυμπία, 660 στάδια (το ισοσκελές αυτό τρίγωνο, ονομάζεται τρίγωνο Λόρδου Μπάϋρον, οι ίσες δε πλευρές του ανήκουν σε κανονικό επτάγωνο. Η κάθε ακτίνα του κανονικού επταγώνου διέρχεται εκ Νεμέας – Κηθύρων [ως ύψος του τριγώνου], όπως και κάθε ακτίνα του επταγώνου, προεκτεινόμενη, διέρχεται εκ Σμύρνης. Οι πλευρές του επταγώνπου, προεκτεινόμενες, συναντούν μια την Πέλλα Μακεδωνίας και η άλλη το Ίλιον της Τρωάδος).
  • Ελευσίνα – Ιωλκός, 550 στάδια (το τρίγωνο αυτό είναι ισοσκελές, η γωνία κορυφής 96 μοιρών και οι ίσες πλευρές ανήκουν σε κανονικό 15-γωνο που ονομάζεται Τρίγωνο Αδαμάντιου Κοραή).
  • Μεγαλόπολη – Φιγάλεια, 660 στάδια
  • Ιδαίον Ανδρο στην Κρήτη – Σμύρνη, 2198 στάδια (γιγάντιο ισόπλευρο το οποίο καλύπτει το ήμισυ του Αιγαίου Πελάγους – Τρίγωνο Φιλελλήνων)
  • Πέλλα – Κέρκυρα, 1350 στάδια
  • Κινύρα Θάσου – Καρδαμύλη Χίου 1700 στάδια
Πηγή : Τα Άγνωστα Μεγαλουργήματα των Ελλήνων, σελ. 66 - Θεοφάνης Μανιάς
Δελφοί
Σελ 88
Χαρακτηριστικά τρίγωνα Δελφών.
  • Σπάρτη – Δελφοί – Ζάκυνθος (Κολοκοτρώνη, με πλευρά 850 στάδια).
Δελφοί - Ολυμπία - Αθήνα
Οι αποστάσεις Δελφοί - Αθήνα & Δελφοί - Ολυμπία είναι ίσες και επιπλέον η Ολυμπία και η Αθήνα είναι κορυφές κανονικού 7-γώνου που γράφεται με κέντρο τους Δελφούς. Ίσες είναι επίσης οι αποστάσεις Άργος - Ολυμπία, Άργος - Δελφοί, Άργος - Χαιρώνια & Άργος - Αθήνα και επί πλέον η Ολυμπία, η Χαιρώνεια και η Αθήνα είναι κορυφές κανονικού 7-γώνου που γράφεται με κέντρο το Άργος. Χαρακτηριστικό των δύο αυτών κανονικών 7-γώνων είναι η κοινή χορδή. Ολυμπία - Αθήνα και η τοποθέτηση των πλευρών τους, που περνούν από τις πόλεις αυτές, επί ευθείας. Η ακτίνα Άργος - Δελφοί είναι διχοτόμος των ακτίνων του δεύτερου 7-γώνου.