30 Οκτωβρίου 2013

Η Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2013 στην Πετρούσα.