29 Μαρτίου 2013

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013: Β΄Χαιρετισμοί της Παναγίας και Τοπικό Συμβούλιο

1. Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣΒ΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας.


Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 

στις 7 μ.μ. 

στο Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου 2. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει 

την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

και ώρα 8,00 μ.μ

στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

στα παρακάτω θέματα:

1)    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην Γιαννίκη Δήμητρα του Βασιλείου.

 2)    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην Κουγιουμτζή Ειρήνη του Θεοδώρου.

3)     Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον Μώραλη Γεώργιο του Αθανασίου.


   O Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας

Αθανάσιος Μάττας