21 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας 22 Φεβρουαρίου 2013.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
                        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, 
         καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει 

             την Παρασκευή 22 Φεβρουάριου 2013 
       και ωρα 7,00 μ.μ 
           στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας 

                                  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

                                  1)     Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων       
                                 στον Τσιάντα Λεωνίδα του Αγγέλου.

                                 2)     Πρόταση για τη λειτουργία των παιδικών χαρών 
                                   Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας

                                                                            
                                 O Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας

Αθανάσιος Μάττας