23 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα ανάσα του ΟΑΕΔ γία ανέργους άνω των 55 ετών

από τα Χρονικά 21.12.2011.σελ 13

Ανάσα σε 5.000 μακροχρόνια ανέργους, που βρίσκονται σε ηλικία «απαγορευτική» για πρόσληψη στη σημερινή αγορά εργασίας, δίνει πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.
Μέσω του προγράμματος,οι Δήμοι και περιφέρειες της χώρας θα μπορούν απορροφήσουν 
για τουλάχιστον 27 μήνες
5.000 άτομα 
άνω των 55 ετών που είναι εγγεγραμμένα στις λίστες Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα επιδοτούνται
με 25 ευρώ την ημέρα,
δηλαδή με 625 ευρώ τον μήνα
για κάθε άνεργο που θα προσλαμβάνουν.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες) στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν από τις επιχειρήσεις θα είναι άνεργοι, πρώην μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, ηλικίας 55-64 ετών, που απολύθηκαν από την 15η Ιουλίου 2010 και μετά, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις και όσων η σύμβαση καταγγέλλεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Δικαιούχοι θα είναι επίσης μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας 55-64 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ πάνω από 12 μήνες. Επιπλέον απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, με την επιχορήγηση να δίνεται για τους 24 πρώτους μήνες. 


Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

•     2.750 θέσεις στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής
                Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
•    2.050 θέσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
•    200 θέσεις στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα και όσοι συμπληρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά τον χρόνο απόλυσης,
 απολυόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει κάτω από 3.000 ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι,
απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού.