30 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση για Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας 31 Οκτωβρίου 2011

Αύριο Δευτέρα 31 Οκτωβρίου θα γίνουν οι πάρακάτω συνεδριάσεις την ΙΔΙΑ ώρα και στον ΙΔΙΟ χώρο δηλαδή στο Κοινοτικό Κατάστημα .


1.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
Πετρούσα 20/ 10/2011

                                         
Αριθ.Πρωτ. 21202
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πετρούσα
Ταχ. Κώδικας : 66200 Προσοτσάνη
Πληροφορίες : Ιωάννης Κωστής
Τηλέφωνο :2522041201
FAX
           : 2522042501
e-mail : yok
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ
1)  Γιάντσιο Δημήτριο Αντ/δρο
2)  Βλάχο Κωνσταντίνο Τ.Σ
3)  Γιαννίκη Νικόλαο Τ.Σ
4)  Μαδεμλή Κωνσταντίνο Τ.Σ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει την
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 6,00 μ.ιμ
στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1)         Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Προσοτσάνης.
2)       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον Παπαδόπουλο Παναγιώτη του Κοσμά.
3)       Αίτημα Λαζαρίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου, για υδροδότηση του κτήματος του στη περιοχή Ζικέλα, αριθ. τεμαχίου 5199.
4)      Αίτημα Κότιου Θεοδώρου του Γεωργίου, για υδροδότηση του κτήματος του στη περιοχή Βανάστρανα, αριθ. τεμαχίου 5121.


2.

Πρόσκληση Δ.Σ. - Ν.Π.Δ.Δ. - 31/10/2011


ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για Συνεδρίαση »

Την Δευτέρα 31-10-2011 και ώρα 6 μ.μ.
παρακαλείσθε να έρθετε στην
Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας για Συμβούλιο και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:
1. «Προτάσεις έργων σχεδίων και δράσεων του ΝΠΔ Δήμου Προσοτσάνης στα
πλαίσια της Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
Προσοτσάνης».
2. «Αναθέσεις Εργασιών».
3. «Ενιαία τιμολόγηση προσφερομένων ειδών στα ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Δήμου
Προσοτσάνης».
4. «Ενημέρωση του ΔΣ για την αριθμ. 200/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης».
5. «Πρόταση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς του Βαρυτιμίδη Χαράλαμπου
Αρχιτέκτονα Μηχανικού εναντίον του Δημοτικού Γυμναστηρίου
Προσοτσάνης».
6. «Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τα έργα:
1.«Συντήρηση γηπέδων Πετρούσας, Κοκκινογείων, Γραμμένης, Χαριτωμένης
Μικρόπολης», 2. «συντήρηση κτιρίων ΝΠΔΔ», 3.«Συντήρηση κτιρίου
παιδικού Σταθμού Φωτολίβους», του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων
έργων του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2011».
7. «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία: «Συντήρηση και
καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Κλειστού Γυμναστηρίου
Προσοτσάνης και γηπέδων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με απόδειξη
επαγγελματικής δαπάνης».
8. «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία: « Καθαριότητα εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με
απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης».

O Πρόεδρος
Μεσονύχτης Κυριάκος