10 Μαΐου 2010

Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας στις 13.05.2010 ημέρα Πέμπτη.

 Την Πέμπτη 13.05.2010 και στις 8.οο μ.μ θα γίνει Τοπικό Συμβούλιο στο Κοινοτικό Κατάστημα
Πετρούσας για συζήτηση και υποβολή προτάσεων πάνω στα εξής θέματα:

1. Αίτημα του κ. Παυλίδη Γεωργίου του Δημητρίου για επέκταση δικτύου ύδρευσης από την
    Έκθεση επίπλου "Αφοι Κότιου" έως την αποθήκη πλακιδίων "ΠΑΛΟΥΣΗ".

2. Αίτημα Γιάγκου Χρήστου του Ιωάννη για υδροδότηση του κτήματος του στο συνοικισμό
     Σταυρό Πετρούσας.

Σας καλούμε να παρευρεθήτε όλοι στην συνεδρίαση αυτή.

Κώστας Μαδεμλής..