19 Μαρτίου 2010

Η Μεγάλη Διαφθορά στον Δήμο Προσοτσάνης αρχίζει και αποκαλύπτεται !

Στη δημοσιότητα έρχεται με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εργασία…συν» της 18ης Μαρτίου 2010 ο καταλογισμός για το έλλειμμα στο ταμείο του Δήμου Προσοτσάνης και σύμφωνα με τον οποίον τα 1.190.143,61 € που προέρχονται από έλλειμμα και από προσαυξήσεις που διαπιστώθηκαν στην οικονομική διαχείριση του Δήμου Προσοτσάνης χρεώνονται σε υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου.

Το έλλειμμα είναι 1.000.027,61 €, ενώ οι προσαυξήσεις είναι 190.116€.

Το έλλειμμα αφορά την οικονομική διαχείριση του Δήμου Προσοτσάνης των οικονομικών ετών 2005, 2006, 2007 και α΄ εξαμήνου 2008.

Βέβαια το συνολικό ποσό χωρίζεται κατ’ αρχήν σε δύο κατηγορίες,

καθώς τα 701.670,65 € προέρχονται από την μη ενταλματοποίηση δαπανών ( Σημ. Μαδεμλή, δηλαδή ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ) που αφορούσαν μη προβλεπόμενες και μη εγκριθείσες προμήθειες υλικών και παροχές υπηρεσιών,


ενώ τα υπόλοιπα 298.356,95 χρησιμοποιήθηκαν, όπως αναφέρεται στον καταλογισμό, για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του ατόμου εις βάρος του οποίου έγινε ο καταλογισμός.

Βέβαια, ο ίδιος στο υπόμνημα που κατέθεσε στους ελεγκτές της Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του ποσού δόθηκε σε κατοίκους του Δήμου Προσοτσάνης, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα και οι οποίοι, αναληθώς, όπως αναφέρει, υποσχέθηκαν ότι θα του το επιστρέψουν εκμεταλλευόμενοι την καλοπιστία του.


Όσον αφορά τα 701.670,65 € των μη ενταλματοποιημένων δαπανών αξίζει να σημειωθεί ότι για αυτά υπάρχουν είτε ανεπίσημες αποδείξεις πληρωμών είτε καταθέσεις ληπτών (δικαιούχων της δαπάνης), αλλά καταλογίζονται στον υπηρεσιακό παράγοντα, καθώς δεν τηρήθηκαν από το νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το άτομο στο οποίο έγινε ο καταλογισμός συνεργάστηκε με την ελεγκτική υπηρεσία παρέχοντας οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάστηκε.

Πριν την απόφαση καταλογισμού προηγήθηκε η πρόσκληση στο συγκεκριμένο άτομο να καταβάλει συνολικά το ποσό του 1,19 εκ. €, γεγονός αδύνατο φυσικά.

Εν αναμονή δημοσιοποίησης και του πορίσματος Βέβαια, πέρα από τον καταλογισμό, μεγάλο ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η πορισματική έκθεση για το διαχειριστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Προσοτσάνης.

Εν αναμονή, λοιπόν, της δημοσιοποίησής της…__