15 Μαρτίου 2010

Τοπικό Συμβούλιο Πετρούσας στις 16.3.2010.


Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010 και ώρα 7.00 μ.μ. θα συνέλθει το Τοπικό Συμβούλιο για δύο θέματα:1. Η συζήτηση επί της αιτήσεως μου (251/8.3.2010) για το Θέμα των έργων στο Γήπεδο Πετρούσας και γενικά του Αθλητισμού στο χωριού.


2. Πρόταση για παραχώρηση 20.201 τετρ.μέτρων σε κοινόχρηστο τεμάχιο στην Πετρόυσα της εταιρείας «Δ.Ε.Κ.ΤΕ. ΑΕ» για την δημιουργία μονάδας μεταλλικών κατασκευών.


Οι Συνεδριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου είναι ανοικτές και μπορεί, και πρέπει να τις παρακολουθούν όσοι Πετρουσιώτισσες και Πετρουσιώτες μπορούν.


Θα ήθελα λοιπόν να σας προσκαλέσω να παρευρεθείτε στο Συμβούλιο αυτό.


Κώστας Μαδεμλής

Τοπικός Σύμβουλος.