3 Φεβρουαρίου 2011

Τα Σκουπίδια του Δήμου Νευροκοπίου θα έρχονται στον Δήμο Προσοτσάνης!!

Μέσα σε κλίμα συναίνεσης, ομόφωνα πέρασαν όλα τα θέματα του ΔΣ του Δήμου Προσοτσάνης

Γράφει η Ρένα Τριανταφυλλίδου

Με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδρίαση το βράδυ της Δευτέρας 31 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης.
Από τα θέματα τα οποία ομόφωνα ψηφίστηκαν όλα ξεχώρισαν αυτά της διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και των διαχειριστικών ελέγχων που θα διενεργηθούν σε όλες της Κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του νέου διευρυμένου δήμου.


Στο σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων τόσο ο Νομόε Δράμας όσο παι ο νομόε Έβρου υστερούν.
Λόγω της υπάρχουσας
κατάστασης υπήρξε πρόταση του Υπουργείου όπως λειτουργήσουν
2 ΧΑΔΑ στο νομό Δράμας.
( ΧΑΔΑ =χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων).

Eναs στον δήμο Δράμας
και ένας στο Δήμο Προσοτσάνης(;;;;;.)

να σημειωθεί ότι ο ΧΑΔΑ του Φωτολίβους από 1 -1 -2011 έχει πάψει να υφίσταται.

Για την συνεργασία που θα υπάρξει μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Κ. Νευροκοπίου θα υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση, η οποία και θα προβλέπει την καταβολή τιμήματος από το Δήμο Νευροκοπίου για τα απορρίμ­ματα που θα εναποθέτει στο ΧΑΔΑ του Δήμου Προσοτσάνης ενώ παράλληλα την ευθύνη μεταφοράε θα την έχει ο ίδιος.
Η κατάσταση αυτή δεν θα υπερβεί χρο­νικά τους έξη μήνες διάστημα κατά το οποίο θα είναι έτοιμος ο δεματοποιητής του Δήμου Δράμας  όπου θα συγκεντρώ­νονται τα απορρίμματα όλου του νομού προκειμένου να μεταφέρονται στη Χρυσούπολη όπου και θα είναι ο τελικός , προορισμός τους.

Το θέμα τηε διαχείριση των απορριμμά­των θα πρέπει να λυθεί άμεσα, καθώε προβλέπετε ότι το Υπουργείο Εσωτερι­κών να μετακυλήσει τα πρόστιμα τηε Ε.Ε. στουε δήμουε που έχουν ανεξέλικτες χωματερές.

Το πρόστιμο ανέρχεται στις 
32 χιλ ευρώ για κάθε χώρο ανε­ξέλεγκτα ταφήε απορριμμάτων. Όπως ανέφερε ο κ. Λύσσελης  προς το παρόν ο Δήμος Προσοτσάνης δεν κινδυνεύει από κάτι τέτοιο καθώς έχει τη «βούλα» του υπουργείου μέχρι το καλοκαίρι για να
λειτουργήσει τον ΧΑΔΑ του.

Από την πλευρά του ο κ. Φατράληε ζή­τησε όπως ο Δήμος ζητήσει περισσότερε εχέγγυα από την περιφέρεια, δηλαδή να εγγυηθεί ότι δεν θα μετακυληθούν πρόστιμα της
EE στο δήμο Προστσάνης, σε περίπτωση ελέγχου. 
Από την πλευρά του ο κ. Αθανασιάδη επισήμανε ότι ο περιφέρειακος σχεδιασμός είναι δυσκίνητος, γι' αυτό και φτάσαμε στο έσχατο σημείο, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση του ότι τελικώς δεν θα υπάρξει πρόβλημα επιβολής κανενός  είδους πρόστιμο στο Δήμο Προσοτσάνης.
Αναφορικά με τον διαχειριστικο  έλεγχο  στις Δημοτικές επιχειρήσεις και τα ΝΠΔΔ στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Λύσσελης ανέφερε ότι λόγω των συνενώσεων που επιβάλλονται από τον Καλλικράτη στις Δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου αλλά και στα ΝΠΔΔ, οτι  είναι αναγκαίος. Τελικώς από τη συγχώνευση αυτή θα
δημιουργηθούν 1 Νομικό πρόσωπο και 1 Κοινωφελή επιχείρηση.

Στους ελέγχους επίκεινται οι δημοτικές επι­χειρήσεις 
Δημοτικόε Παιδικός Σταθμόε Σιταγρών,
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φωτολίβους, 
Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Προσοτσάνης,
Δημοτικό Γυμναστή­ριο Προσοτσάνης,
Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση Προσοτσάνης,
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σιταγρών,
και η ΔΕΤΑΣΠΑ.
Στο θέμα ο επικεφαλής τηςμείζονος αντιπολίτευσης κ. Β. Φατράληε ζήτησε όπωε διενεργηθεί ελεγχος στο Δημοτικό Γυμναστήριο Προσοτσάνης, 
πλέον των 2 ετών που προτείνει η Δημο­τική αρχή,
καθώς κατά την προεκλογική περίοδο είχαν ακουστεί διάφορα αρνητικά σχόλια, αναφορικά με την εμπλοκή του Γυμναστηρίου στο πολυσυζητημένο θέμα του ελλείμματος που παρουσιάζει ο δήμος . Για το λόγο αυτό ζήτησε όπωε γίνει ένας καλύτερος έλεγχςε, δοθείσης  της ευκαιρίαs, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Αν και υπήρξαν επί του θέματος αντεγκλήσεις, καθώς η δημοτική αρχή ρώτησε τον κ. Φατράλη γιατί ενώ ήταν δήμαρχοε δεν τον έκανε αυτάε τον έλεγχο καθώε μάλιστα του ζητήθηκε να κάνει και ΕΔΕ κάτι που δεν έκανε, έπραξε. 
Ωστόσο η Δημοτική αρχή σμφώνησε τελικώε να γίνει έλεγχος στο Δημοτικό Γυμναστήριο.....