1 Ιανουαρίου 2011

Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Πετρούσα 28/ 12/2010

ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,
καλείστε σε συνεδρίαση που θα γίνει την

Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 
και
ώρα 11,00 π.μ


στο Κοινοτικό Κατάστημα Πετρούσας
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσας.