23 Απριλίου 2010

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΙΩΡΓΗΔΕΣ.

Στις μεν ανύπαντρες και ανύπαντρους 
ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ
ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΤΥΧΕΡΟ,

στις δε νυμφευμένες και παντρεμένους 

ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ 
ΝΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ.

Κώστας Μαδεμλής.