3 Ιουλίου 2016

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2016-Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρούσας. Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ της Δράμας(1913)

Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρούσας

Από το Facebook του Πολιτιστικού μας Συλλόγου.


«Χαράς ευαγγέλια! 
Ελευθερία και Ελευθέρια εορτάζομεν από της 4 μ.μ. έν τη Δράμα. 
Αναπνέομεν! 
Ζώμεν! 
Κινούμεθα! 
Ο ελληνικός μας στρατός νικητής και τροπαιούχος 
είσήλθεν είς την Δράμαν. 
Χαρά!
 Αγαλλίασις, άσματα! 
 Ελευθερία!»
(λόγια του τότε Μητροπολίτη Δράμας Αγαθαγγέλου)