12 Ιανουαρίου 2015

Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Η καλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στη Τουρκοκρατία.

                                           Βιογραφίαι
                                                  των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων 

                                                          Eλλήνων (1453-1821)Μια καταπληκτική δουλειά του 1868 του ερευνητή Κωνσταντίνου Σάθα. 

Είναι ένα ιστορικό "ντοκουμέντο"-απόδειξη  768 Σελίδων, το οποίο δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι και μένουμε με την λανθασμένη εντύπωση ότι η ελληνική γλώσσα που μιλάμε είναι κατασκεύασμα των τελευταίων αιώνων και ότι δεν έχει καμμιά σχέση με την αρχαία ελληνική.


Η αρχαία ελληνική η οποία στους Μεγαλεξανδρινούς χρόνους μετασχηματίστηκε σε μια μοντέρνα για την εποχή της παγκόσμια γλώσσα την "κοινή ελληνική, Κοινή Koinē „die Gemeinsame“" και η οποία αργότερα εξελίχθηκε στα βυζαντινά χρόνια στη ελληνική μεσαιωνική γλώσσα, συνέχισε στην Τουρκοκρατία την εξέλιξη της για να φτάσει στην καταταλαιπωρημένη μορφή που έχουμε στις μέρες μας.

Στην διάρκεια της Τουρκοκρατίας έχουμε στην μελέτη αυτή του Σάθα γύρω στους 1.500 "εργάτες" της νεοελληνικής γλώσσας οι οποίοι παρήγαγαν χιλιάδες γραπτών έργων στη ελληνική γλώσσα της εποχής τους.

Σας παραθέτω σε μορφή Scribd το εξαιρετικό αυτό έργο για να το δείτε και να μην παραμυθιάζεστε από τις αντεθνικές "προοδευτικές" Σειρήνες.Πρώτα λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον αμφιλεγόμενο αυτόν συγγραφέα..
 
ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αθήνα, 1842 – Παρίσι, 12 Μαΐου 1914


Κωνσταντίνος Σάθας (1842-1914).

 Ο Κωνσταντίνος Σάθας (ψευδώνυμο του Κωνσταντίνου Σαθόπουλου) γεννήθηκε στην Αθήνα και η καταγωγή του ήταν από το Γαλαξίδι. 

Στην Αθήνα ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του και παρακολούθησε μαθήματα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου χωρίς να αποφοιτήσει. 

Ειδικότερα διέκοψε τις σπουδές του για να ασχοληθεί με τη φιλολογική επεξεργασία και κριτική έκδοση του χειρογράφου του Χρονικού του Γαλαξιδίου το 1865. 

Στο χώρο των γραμμάτων ο Σάθας είναι γνωστός για το φιλολογικό και ιστοριοδιφικό έργο του, ωστόσο σε νεαρή ηλικία ασχολήθηκε επίσης με τη λογοτεχνία και τη μετάφραση.

 Το 1858 πραγματοποίησε την πρώτη του δημοσίευση, ένα εγκωμιαστικό άρθρο για τον δήμαρχο του Γαλαξιδίου Λουκά Καραλίβανο στην εφημερίδα Εσπέρα της Αθήνας. 

Ακολούθησαν δημοσιεύσεις ποιημάτων, άρθρων και μεταφράσεών του στον αθηναϊκό Τύπο, όπου υπέγραφε με το πλήρες όνομά του ή με τα αρχικά Κ.Ν.Σ. Το 1859 κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή του Νεκρικά δάκρυα επί του τάφου του Δημητρίου Λ. Ράλλη και το 1861 εξέδωσε από κοινού με τον Δ.Σ.Κοπιδά το δεκαπενθήμερο περιοδικό Κόσμος, του οποίου ανέλαβε τη σύνταξη ως το Μάιο του ίδιου χρόνου, οπότε αποχώρησε λόγω οικονομικών διαφωνιών του με το συνεργάτη του. Η ενασχόληση του Σάθα με το Χρονικό του Γαλαξιδίου εγκαινίασε τη στροφή του στην παλαιογραφική και βιβλιογραφική μελέτη, με έμφαση στη μεσαιωνική και μεταβυζαντινή ελληνική ιστορία. 

Ιδιαίτερα ανθηρή για το Σάθα περίοδος στάθηκε η εικοσιπενταετία 1870-1895, οπότε με κρατική και ιδιωτική οικονομική ενίσχυση πραγματοποίησε έρευνα στα αρχεία της Βενετίας, της Κωνσταντινουπόλεως και το Παρισιού.
 Γύρω στο 1895 η έλλειψη οικονομικών πόρων και η προσβολή του από ασθένεια της όρασης, τον ανάγκασαν να διακόψει τις έρευνες. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο Παρίσι.

 Το σύνολο του έργου του τον κατέστησε έναν από τους προδρόμους της νεοελληνικής φιλολογικής και ιστορικής επιστήμης. 

Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Κωνσταντίνου Σάθα βλ. Πασχάλης Δ.Π., «Σάθας Κωνσταντίνος Ν.», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 21. Αθήνα, Πυρσός, 1933, Σολωμού Αλίκη, «Σάθας Κωνσταντίνος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό 9α. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988 και Χατζηφώτης Ι.Μ., «Σάθας Κωνσταντίνος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 12. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ. 
(Πηγή: Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, Ε.ΚΕ.ΒΙ.).


.................