25 Μαρτίου 2014

VIDEO (HD): Πετρούσα, Παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2014
Η Παρέλαση των παιδιών μας! Για καλύτερη απόδοση στην εικόνα 
πάτε στις Ρυθμίσεις (Γρανάζι), κάτω δεξιά στο Video,και επιλέξτε στην Ποιότητα "1080p" ή "720p".