6 Απριλίου 2010

Πετρούσα, Παραδοσιακός Χορός Χασαπιά

Από την παρουσίαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετρούσας στις εκδηλώσεις του ΠΣ Λαγκαδά στις 14.03.2010 Γυμνάσιο Λαγκαδά

Από την Συλλογή του κυρίου Γεωργίου Καβάζη,gkavazis