19 Φεβρουαρίου 2010

Που γεννήθηκαν οι Πετρουσιώτες

Σας παραθέτω λίστα με τον τόπο γέννησης όλων των Πετρουσαίων ζώντων τε και τεθνεώτων.

Όλοι δηλαδή που είναι γραμμένοι στο Δημοτολόγιο Πετρούσα.

Είναι καταπληκτικό έχουμε 425 τόπους γέννησης!.

Δεν έβαλα το πλήθος σε κάθε τόπο για να κάνω τον κατάλογο ποιό ενδιαφέρον.
Οι τόποι γέννησης είναι με αλφαβητική σειρά.
Κώστας Μαδεμλής