4 Δεκεμβρίου 2014

Χρυσός Οδηγός Μονάχου 2014/15. Goldener Wegweiser Μünchen.


ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥ α.Σωμ.

Με την ευγενική υποστήριξη
των Οθωνείων Νηπιαγωγείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Μονάχου
 και του Φροντιστηρίου της ΕΦΗ ΚΟΥΡΤΗ και του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΗ.


Ο Οδηγός έχει τυπωθεί σε 10.000 αντίτυπα και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ.

Ο Οδηγός σε μορφή ηλεκτρονικού περιοδικού:
......