16 Ιανουαρίου 2013

Πεντάμηνα, Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Σήμερα πραγματοποιήθηκε 
η εξόφληση του μηνός Δεκεμβρίου 
για τους 1.040 ωφελούμενους του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας.
Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης και εκτός ωραρίου λειτουργίας της τράπεζας μέσω των ΑΤΜ σε Δράμα, Άγιο Αθανάσιο και Προσοτσάνη.